PRIVATUMO POLITIKA ir Asmens duomenų apsaugos principai

  1.        SĄVOKOS

1.1.        Svetainė – vienas iš internetinių portalų: „Satinas“, „Etiketės“, „Duino“, „Controlmaster“ kurie yra pasiekiami adresais www.satinas.lt, www.satinas.eu, www.etiketės.lt, www.duino.lt, www.controlmaster.lt, www.controlmaster.eu ;

1.2.        Duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB „Technesa“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 145910526, registruotos buveinės adresas - Medelyno g. 24, LT77179 Šiauliai, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas - info@technesa.lt, telefono numeris + 370 682 94990;

1.3.        Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės (tiek fizinis, tiek juridinis) asmuo;

1.4.        Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės (tiek fizinis, tiek juridinis) asmuo, kuris naudojasi Svetaine;

1.5.        Prekės –Svetainėje siūlomos prekės tokios kaip pagal užsakymą pagamintos tekstilinės etiketės, iš anksto paruoštos standartinės tekstilinės etiketės, elektronikos prekės, pagal užsakymą suprojektuotos elektronikos sistemos ir kt., kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Prekės apims visas tokias prekes, nurodytas Svetainėje;

1.6.        Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;

1.7.        Slapukas – tai nedidelė byla, kuri siunčiama į Vartotojo ar Naudotojo įrenginį, jam besilankant Svetainėje;

1.8.        Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

1.9.        Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.10.     Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

1.11.     Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, susijusios su Svetainės naudojimu;

1.12.     Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas Duomenų valdytojo darbuotojas;

1.13.     IP adresas - kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti naudojamas regionui, kuriame yra kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1.14.     Partneriai – tokie juridiniai asmenys, su kuriais Duomenų valdytojas bendradarbiauja teikdamas Prekes užsakydamas Svetainėje (pvz. transportavimą vykdančios įmonės);

 

  1.        BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.        Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje siūlomas Prekes.

2.2.        Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3.        Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie sutinka su jos sąlygomis registruodamiesi arba pateikdami užsakymą Svetainėje. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pakeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Prekes.

2.4.        Duomenų valdytojas yra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: identifikavimo kodas – P6384, įregistravimo data - 2015-02-13.

2.5.        Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Duomenų valdytojas gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako Svetainėje Prekes. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems pasirinkus Prekės pristatymą, kurį vykdo Duomenų valdytojo Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių privatumo politikos, už kurias Duomenų valdytojas neatsako. Taip pat Duomenų valdytojas norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

2.6.        Asmenys, norintys registruotis ir/ar pirkti prekes Svetainėje, privalo pateikti šiuos duomenis:

2.6.1.   Vardą ir Pavardę;

2.6.2.   Elektroninio pašto adresą;

2.6.3.   Sugalvotą prisijungimo slaptažodį;

2.6.4.   Kontaktinį telefono numerį;

2.6.5.   Prekių pristatymo adresą;

2.7.         Taip pat asmenys, norintys registruotis ir/ar pirkti prekes Svetainėje, gali savo noru pateikti šiuos duomenis:

2.7.1.   Duomenis sąskaitoms (fizinio ar juridinio asmens identifikavimo, PVM mokėtojo kodai, registracijos adresas)

2.8.        Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

 

  1.        ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

3.1.        Be 2.6. ir 2.7.  punktuose nurodytų Asmens duomenų, taip pat Duomenų valdytojas gali rinkti ir saugoti šiuos Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis:

3.1.1.   mokėjimo kortelių ar banko sąskaitų duomenis;

3.1.2.   IP adresus;

3.1.3.   Užsakymų (įskaitant užsakytų Prekių sąrašus) istoriją;

3.1.4.   Personalizuotų prekių pagaminimui pateiktą informaciją;

3.1.5.   Susirašinėjimo su Duomenų valdytojo darbuotojais metu pateiktą Asmeninę informaciją;

3.2.        Svetainėje gali būti naudojami Slapukai. Duomenų valdytojas, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Prekių įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.
Sutikdami su šios Privatumo politikos sąlygomis Vartotojai ir/ar Naudotojai sutinka, kad į jų kompiuterį būtų įrašyti Slapukai, skirti Svetainės lankytojų skaičiui apskaičiuoti, Jūsų interesus atitinkančiam Svetainės turiniui sukurti ir Jūsų lankomumo istorijai išsaugoti. Taip pat gali būti naudojami techniniai slapukai, skirti patogesnei Svetainės sąsajai sukurti. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@technesa.lt. Jie skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti taip kaip numatyta.

 

  1.        ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

4.1.        Duomenų valdytojas naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

4.1.1.   Prekių užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Prekes Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Prekei, kuri gali būti gaminama atsižvelgiant į Vartotojo ir/ar Naudotojo pateiktą informaciją, užsakyti.

4.1.2.   Pilnaverčių apskaitos dokumentų išrašymui. Juridinių asmenų identifikacijos duomenys yra būtini išrašant Prekės pardavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Fizinių asmenų identifikacijos duomenys dokumentams gali būti pateikti jei Naudotojas ir/ar Vartotojas to pageidauja.

4.1.3.   Prekių pristatymui reikiamu adresu užtikrinti.

4.1.4.   Svetainės lankomumo statistikai.

4.1.5.   Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Prekių tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Prekių pasiūlymus Duomenų valdytojas turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas atskirai išreiškia savo sutikimą. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui adresu info@technesa.lt.

4.1.6.   Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.

 

  1.        PASKYROS

5.1.        Duomenų valdytojo Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Duomenų valdytojas yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Duomenų valdytojo Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos Duomenų valdytojo taikytinos taisyklės.

5.2.        Duomenų valdytojas turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

5.2.1.   Socialinis tinklas Facebook;

 

  1.        ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1.        Duomenų valdytojas informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

6.1.1.   Jei yra atskiras Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;

6.1.2.   Vykdant Svetainėje pateiktus užsakymus – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis Duomenų valdytojo pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, transporto paslaugos, personalizuoto gaminio sudedamųjų dalių sukūrimas ar pan.;

6.1.3.   Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

6.1.4.   Jei būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

6.2.        Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

 

  1.        ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS

7.1.        Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Duomenų valdytojui rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti valdyti jo Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir/ar panaikinti surinktus Asmens duomenis bei sukurtą vartotojo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Duomenų valdytojas iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą per 10 darbo dienų sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Duomenų valdytojas turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

7.2.        Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Duomenų valdytojas surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Duomenų valdytoją el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.

7.3.        Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

7.4.        Duomenų valdytojas Asmens duomenis saugo 2 (dvejus) metus nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo paskutinio prisijungimo prie Svetainės, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.

7.5.        Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Duomenų valdytojas turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Duomenų valdytojas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu Duomenų valdytojas yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

7.6.        Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į Duomenų valdytoją šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu.

 

  1.        ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1.        Duomenų valdytojas užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.2.        Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

8.3.        Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Duomenų valdytoją.

 

  1.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.Ši Privatumo politika galioja nuo 2014 m. gruodžio 08 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pakeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje.